Om os

Hvem er vi?

Vineyard Vollsmose er et nyopstartet kirkefællesskab som er en del af Odense Vineyard. Vi mødtes første gang d. 17. sep. 2021 og opdaterer løbende hjemmesiden med nye events.
I Vineyard Vollsmose ønsker vi at være et nutidigt og afslappet kirkefællesskab i øjenhøjde, hvor alle kan være med uanset baggrund, køn, etnicitet eller religiøs overbevisning.
– Kom som du er!

Lokalt engageret!

Vi har et stort hjerte for vores medborgere i Vollsmose! Vi ønsker at bringe Guds godhed, glæde og kærlighed til vores muslimske venner.

Hvad er Vineyard?

Vineyard er en global kirkebevægelse som startede i Californien i starten af 1980’erne. Den blev startet af gamle hippier, som var blevet kristne. Siden hen er det vokset til over 1500 kirker i hele verden.

Vineyard kom til Danmark i 1997 og der er i dag 7 kirker i Danmark. Stilen til gudstjenesten er afslappet. Vi ønsker at inkludere alle og gøre en forskel i vores lokalområde.

Vi har den samme trosbekendelse som folkekirken og arbejder sammen med alle kirkesamfund i Danmark.
Navnet Vineyard er kommet fra en passage i Bibelen: Esajas’ Bog 27, 2-3, som handler om hvordan Gud passer på mennesker og plejer dem, ligesom en gartner i en vingård passer på sine planter og får dem til at vokse.

VINEYARDS KENDETEGN

“DET CENTRALE OG SIMPLE”

The main and plain

Vi tror faktisk på det Jesus siger og ønsker at leve, som Han anbefaler os at leve. Det betyder ganske simpelt, at Jesu ord og liv og Bibelen er centralt for vores lære og praksis.

“ALLEREDE, MEN ENDNU IKKE”

Already but not yet

Vi tror, at Gud allerede er her i vores verden og kan gribe ind, men Hans rige er endnu ikke kommet fuldt ud, så vores verden er også fyldt med meget smerte og lidelse, så vi lever med håbet om, at alt er på vej til at blive godt og samtidig forstår vi også, at verden er fyldt af lidelse og uretfærdighed. Så konkret betyder det for eksempel, at vi beder for folk, og nogle gange bliver de helbredt, og andre gange gør de ikke.

“KOM HELLIGÅND”

Come Holy Spirit

Dette er en bøn, vi altid beder. I Vineyard mener vi, at Helligånden er tilgængelig for os hele tiden. Helligånden ønsker at fornye, forfriske og genoprette os, så vi har alle brug for at bede den bøn.

“TILBEDERE AF GUD OG REDDERE AF MÆND OG KVINDER”

Worshippers of God and rescuers of men

Jesus beder os om at elske Gud og elske mennesker. Så vi ønsker at være en kirke, der viser vores kærlighed til Gud ved at tilbede Ham og samtidig ønsker vi at elske mennesker, så vi kan redde dem der, hvor de har brug for hjælp – fysisk, psykisk, åndeligt, socialt.

“ALLE KAN VÆRE MED”

Everybody gets to play

Vi tror på, at alle kan gøre en forskel i Guds rige. Uanset køn, baggrund, alder, etnicitet, så får vi alle lov til at deltage i Guds genoprettelsesarbejde. Vi er alle almindelige mennesker, som gennem Gud kan komme til at gøre ekstraordinære ting.

“KOM SOM DU ER, MEN FORBLIV IKKE SOM DU ER”

Come as you are but don’t stay as you are

Du er elsket, uanset hvilken tilstand du er i, når du kommer i en Vineyard kirke. Vi tror på, at Jesus kan elske os alle til genoprettelse. Så når du bliver elsket af Gud, kan du ikke forblive den samme.

“NATURLIGT OVERNATURLIG”

Naturally supernatural

Vi undgår enhver hype eller følelsesmæssig manipulation. Men vi tror, at Gud kan tale til os og gribe ind i vores liv, men vi praktiserer det på en naturlig og afslappet måde.

“UDRUSTNING”

Equipping the saints

Vi vil løbende investere i og træne og udruste mennesker til at gøre, hvad Jesus gjorde, og udruste de hellige til tjeneste. (Efeserne 4:12) Vi er alle kaldet til at gøre vores del i hans rige.

“PLANTER KIRKER, DER PLANTER NYE KIRKER”

Planting churches that plant churches

Vi ønsker løbende at plante nye kirker, fordi vi tror, at der er brug for at mange flere hører de gode nyheder om Guds kærlighed.

Go top